Bảng giá in card vist, làm market miễn phí, gởi card visit qua dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post, cước khách hàng tự thanh toán. Người đặt hàng in card thanh toán tiền trước lúc in, không sử dụng dịch vụ thu tiền sau

Bảng giá in card vist, làm market miễn phí, gởi card visit qua dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post, cước khách hàng tự thanh toán. Người đặt hàng in card thanh toán tiền trước lúc in, không sử dụng dịch vụ thu tiền sau

Bảng giá in card vist, làm market miễn phí, gởi card visit qua dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post, cước khách hàng tự thanh toán. Người đặt hàng in card thanh toán tiền trước lúc in, không sử dụng dịch vụ thu tiền sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *