In tem bảo hành tròn chất lượng cao giá tốt, in đẹp, sắc nét, không phai mầu, không bạc mầu, không bị nhòe khi gặp nước, cắt bế thành phẩm, khách hàng chỉ việc bóc dán